Debuging functionality iniated. (CSV to HTML plugin)
Innan vi fortsätter, ett av de vanligaste felen är att inte ange source_type to "guess" (Standard är visualizer_plugin men den vanligaste typen är guess)
Another common error is to use wrong form of quote-sign when specifying attributes ( instead of ").
När man har flera tabeller så är det att lätt att bara kopiera och klistra in sin shortcode och ibland får man då samma html_id på flera shortcodes vilket kan strula till det (samma ID på html-element är inte tillåtet), särskilt om du använder dig av sök- eller pagineringsfunktionalitet.
For demos and examples using this plugin check out CSV To HTML demos

Array
(
  [responsive] => yes
  [css_max_width] => 760
  [css_min_devicewidth] => 768
  [css_max_devicewidth] => 1024
  [0] => 1
  [html_class] => tablesorter
  [title] => 
  [path] => 
  [source_type] => guess
  [source_files] => https://falconinvest.dk/wp-content/themes/falconinvest/ia-uploads/falcon_XAAC25_momentum.csv
  [csv_delimiter] => ;
  [editable] => no
  [fetch_lastheaders] => 0
  [exclude_cols] => 
  [include_cols] => 
  [include_rows] => 
  [table_in_cell_cols] => 
  [table_in_cell_header] => 
  [table_in_cell_wrapperclass] => 
  [filter_data] => 
  [filter_data_ucfirst] => no
  [filter_operator] => equals
  [filter_removechars] => 
  [filter_col] => 
  [eol_detection] => auto
  [convert_encoding_from] => 
  [convert_encoding_to] => 
  [sort_cols] => 
  [sort_cols_order] => 
  [add_ext_auto] => yes
  [float_divider] => .
  [pagination] => no
  [pagination_below_table] => yes
  [pagination_above_table] => no
  [pagination_start] => 1
  [pagination_text_start] => Start
  [pagination_text_prev] => Prev
  [pagination_text_next] => Next
  [pagination_text_last] => Last
  [pagination_rows] => 10
  [pagination_links_max] => 10
  [search_functionality] => no
  [hidetable_load] => no
  [hidetable_reset] => no
  [searchbutton_text] => Search
  [resetbutton_text] => Reset
  [searchinput_placeholder] => 
  [notfound_message] => no
  [search_requiredchars] => 0
  [search_requiredchars_message] => 
  [search_realtime] => no
  [htmltags_autoconvert] => no
  [htmltags_autoconvert_newwindow] => no
  [htmltags_autoconvert_imagealt] => 
  [totals_cols_bottom] => 
  [totals_cols_bottom_empty] => 
  [totals_cols_prefix] => 
  [totals_cols_suffix] => 
  [totals_cols_bottom_title] => 
  [totals_cols_bottom_title_col] => 
  [total_percentage_above_table] => yes
  [total_percentage_below_table] => no
  [total_percentage_checkvalue] => 
  [total_percentage_col] => 
  [total_percentage_text] => 
  [total_percentage_decimals] => 0
  [downloadable] => no
  [downloadable_text] => Download as csv
  [downloadable_filename] => export_csvtohtml.csv
  [api_cdn] => yes
  [fetch_interval] => 
  [json_startlevel] => 1
  [return_rows_array] => no
  [design_template] => 
  [debug_mode] => yes
)

Fil:https://falconinvest.dk/wp-content/themes/falconinvest/ia-uploads/falcon_XAAC25_momentum.csv
Returkod: 200
Returmeddelande: OK
Array
(
  [0] =>           Falcon Invest. Eksperter i momentum. Se fonde         (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[]
[1] => format=xml" />                                
DA | EN
Falcon Invest. Eksperter i momentum. Se fonde format=xml" />
Research
( function( $ ) {
$( document ).bind( 'gform_post_render', function() {
var $firstError = $( 'li.gfield.gfield_error:first' )
if( $firstError.length > 0 ) {
$firstError.find( 'input, select, textarea' ).eq( 0 ).focus()
document.body.scrollTop = $firstError.offset().top
}
} )
} )( jQuery )
}
setTimeout(function() {
$current_permalink = window.location.href
}, 400)
})