« Gästinlägg från Viseo ang. https

https

https osäkert

visar ett exempel på en dialog med att http utan ssl kan vara osäkert