Webbdesign

Professionell webbdesign –  vad kostar det?

En av de första sakerna man funderar på innan man skaffar en hemsida / webbplats är vad en hemsida kostar. På frågan ”Vad kostar en hemsida? ” är svaret relativt enkelt: Det handlar om vilken kvalité du vill ha.  Det är desto svårare att faktiskt förstå svaret och därför gör jag nu ett försök att reda ut vad det är som kostar vid utveckling av en hemsida / webbplats.

I stora drag är det dessa saker som ingår vid utveckling av en skräddarsydd hemsida:

 • Kundkontakt / förstå kundens behov både vad gäller webbplats och webbhotelll
 • Framtagning av skiss / prototyp
 • Framtagning av material eller inhämtning av material från kund
 • Implementering av design och/eller funktionalitet
 • Avstämning Design/funktionalitet (en eller flera omgångar)
 • Testning i olika webbläsare, mobiler, operativsystem och en kombination av dessa

Det är 6 punkter ovan och låt oss säga att varje punkt tar en timme. Med ett timpris på 900 kr så blir kostnaden 6 * 900 = 5400 kr. Detta pris förutsätter att varje punkt ovan tar en timme.

Har du någon gång haft en kundkontakt för enbart en kund på en timme i ett projekt? Erfarenhetsmässigt så skulle jag säga att även om det handlar om ett väldigt litet projekt så handlar tiden det tar att kommunicera med kunden cirka 3 timmar. Då ökar kostnaden med 1800 kr (2h+) och då är vi uppe i 7200 kr.

Att ta det bara skulle ta en timme att ta fram en skiss/prototyp för en produkt känns orimligt om det handlar om hur en hel webbplats är tänkt att fungera och se ut. I bästa fall så kan det här ta 3 timmar om allt ”faller på plats med en gång”.  Då ökar kostnaden med ytterligare 1800 kr (2h+) och då är summan uppe i 9000 kr.

En del av denna process är att inhämta material eller förse kunden med material. Det här kan tyckas vara en lätt del men…

 • …om kunden ska skicka material så förutsätter detta att materialet som kunden är anpassat/fungerar på en hemsida. Det kan t.ex. handlar om stora bilder som måste komprimeras (bli mindre) för att få en någorlunda rimligt snabbhet på sin hemsida. Är det t.ex. 10 bilder så kan relativt små åtgärder ta ca 5 minuter per bild och då tar det någon timme. Det kan handla om att bilder måste skickas från ett tryckeri som kunden har använt sig av innan och då tar det mer tid att få fram detta. Tryckeriet kanske skicka bilder i EPS-format och då tar det några minuter att konvertera dessa till ett format som är mer lämpat för webben (png,jpg). Kunden kanske har textmaterial men i ostrukturerad form eller helt enkelt inte tillräckligt mycket textmaterial för att fylla den nya hemsidan. Då måste eventuellt texter skrivas om och delvis anpassas för webbplatsen ( så att hemsidan blir ”sökbar” av Google (bättre SEO) ).
 • …om kunden inte har något befintligt material så tar det tid att fram professionella bilder och textmaterial. Beroende på omfattning av hemsidan kan det här ta allt från några timmar till några dagar.

…baserat på ovanstående punkter så är det mest troligt att det handlar om minst 2 timmar extra och då är vi uppe i 10800 kr.

Dessa tre punkter är beskrivet ovan…

 • Kundkontakt / förstå kundens behov både vad gäller webbplats och webbhotelll
 • Framtagning av skiss / prototyp
 • Framtagning av material eller inhämtning av material från kund

…Då har jag ännu inte beskrivit vad som kostar med dessa punkter nedan men jag hoppas du har fått en grundläggande förståelse vad det är som kostar vid utveckling av en hemsida.

 • Implementering av design och/eller funktionalitet
 • Avstämning Design/funktionalitet (en eller flera omgångar)
 • Testning i olika webbläsare, mobiler, operativsystem och en kombination av dessa

Leveranstid / kostnad

Beräknad leveranstid och kostnad anges vid offertförfrågan då detta kan variera beroende på verksamhet/omfattning.

Webbdesign

Kontakta Wibergs Web nu