GDPR

GDPR (25 maj 2018)
GDPR som ersätter PUL har gjort att många företag har behövt se över sin rutiner och vad de lagrar och hanterar för uppgifter. Wibergs Web är inget undantag.

Hantering av personuppgifter
Wibergs Web hanterar personuppgifter när det är nödvändigt och lämnas inte till tredjepart under normala omständigheter. Tredjepart kan hantera personuppgifter men då sker det i 100% samförstånd med kund. Andra tillfällen där personuppgifter kan hanteras är t.ex. när avtal skrivs mellan Wibergs och kund.

Lagring av personuppgifter
I de externa tjänster som Wibergs Web använder sig av (som t.ex. bokföringsprogram och faktureringsprogram ansv) så hanteras personuppgifter för att ha som underlag för bokföringen. Eftersom det är ett rättsligt krav på att hantera bokföring i ett företag så finns det ett juridiskt stöd för att hantera dessa uppgifter. Bokföring/fakturering sker ute i ”molnet” med http://zervant.se/ som faktureringsprogram och http://speedledger.se som bokföringsprogram. Finns det någon kund som är intresserad av att ta bort sina personuppgifter så kan det enbart ske om det inte strider mot bokföringslagen.

När personuppgifter hanteras av tredjepart så har kunden möjlighet att logga in ett verktyg (på molnet) för att se precis vad som lagras om dem. Är det så att någon/några uppgifter måste tas bort på deras verktyg så ligger därför ansvaret hos tredjepart.

Känsliga uppgifter
Wibergs Web hanterar inga s.k. känsliga uppgifter (Etniskt ursprung, politisk tillhörighet, religion, medlemskap i fackförening, Hälsa och sjukdom, sexualitet m.m.)

Tillgång till uppgifter
Kräver kunden att få ut sina uppgifter från något system så löser vi det tillsammans inom rimlig tid (vilket är senaste en månad efter förfrågan har kommit in). Förfrågan ska göras skriftligen på epost. Givetvis handlar det här om en transparens mellan Wibergs Web och sin kund.