« Gästinlägg från Viseo ang. https

https säker

https säker

Visar en bild hur det kan se när en hemsida anses vara säker (med ssl)