CSV to html – WordPress plugin

CSV to html

CSV to html

CSV to html är ett plugin/tillägg för WordPress som gör det möjligt att i realtid visa information från csv-filer som finns på webservern.

Varför CSV to html?

Anledningen till att pluginet skapades var att det helt enkelt inte fanns någon enkel lösning på problematiken att få ut html-tabeller från datat som visades från tillägget Visualizer plugin från flera olika csv filer. En hel hög med plugins finns för att importera csv in i WordPress men då handlar det ofast om att få datat in i i WordPress databas. Med CSV to html så presenteras data i realtid från en eller flera csv filer i en och samma tabell.

CSV to html är skapat på det sätt att det är enkelt att skapa nya identifieringsmekanismer för en csv fil. Om man går in i Excel spara som csv eller om man ska spara csv för ett ”diagram plugin” så formatteras dessa csv filer på olika sätt och därför är att det viktigt att kunna bygga ut nya identifieringsmekanismer vid behov. Html-strukturen som skapas för tabellerna är också väl genomtänkt och man kan därför med enklare css få precis den design man önskar sig.

Vem passar CSV to html för?

Har du diagram på din hemsida som hämtar datat från csv-filer på din server och du vill presentera dessa i tabellform så är CSV to html något för dig. Vill du presentera en tabell på din hemsida där du vill kunna justera tabellens data enbart genom att justera i en fil på servern så är detta plugin också absolut något för dig. Det finns kanske andra användningsområden men detta är grundtanken med pluginet.

För att se vad som faktiskt går att göra så finns det en demo-sida (engelska) här som visar i grova drag vad som går att göra med pluginet. Vill du ladda hem pluginet direkt så är det bara att ladda hem från ”plugin-sidan” (engelska), installera och aktivera och följa instruktionerna som framgår på plugin-sidan.

Har ni en idé kring ett plugin?
Kontakta Wibergs Web nu!