Humanitas

Humanitas

Wibergs Web har gjort en redesign till Humanitas. Humanitas är en organisation som jobbar för jämmställdhet/mänskliga rättigheter. De är en s.k. antidiskrimineringsbyrå som jobbar mot alla former av diskriminering som är reglerad i svensk lag utifrån diskrimineringsgrunderna etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder.

Det känns fantastiskt att ha genomfört ett projekt mot en förening som jobbar för mänskliga rättigheter!

Klicka här för att komma till Humanitas hemsida.