Koda med god kvalité? Gör inte ”snabbfixar”!

Kodning

Den enkla vägen?

Jag älskar att koda och jag tycker att den stora utmaningen ligger i att alltid koda med god kvalité oavsett hur snabbt kunden vill ha en funktion. Jag erkänner, det är lockande att göra en ”quick and dirty” för att få en viss sak att fungera snabbare men det är inte så lockande att göra om samma sak bara för att man inte ”gjort rätt” första gången. Ur ett företagsperspektiv så är en ”quick and dirty” betydligt bättre att applicera på kort sikt då vinstmarginalen givetvis blir högre ju fortare ett projekt blir klart.

Koda med god kvalité?

Om det bara är en enklare funktion så anser många företagsledare / projektledare att det kan lösas snabbare utan att faktiskt ta hänsyn till om man vill vidareutvecklare funktionen. Då brukar det låta något i stil med ”Det tar vi då”. Problemet med detta tankesätt är dels att alla ”snabbfixar” blir väldigt svårt att underhålla, speciellt om man gör många små snabbfixar för en hemsida och dels blir den eventuella dokumentationen för funktionen lidande.  Gör man snabbfixar så handlar det erfarenhetsmässigt om att man helt enkelt har lagt budgeten för projektet för lågt. Ett vanligt förekommande scenario i it-branschen är att den som ska utveckla en funktion beräknar vad den ska kosta och sedan går någon inom företaget på möte med kunden och kommer sedan tillbaka med att kunden vill bara ha en liten justering på den funktionen men det är ju bara en ”liten grej”. Men denna ”lilla grej” kan innebära mycket mer arbetstid som man får lägga ner som webbutvecklare och det kan innebära att företaget står mellan två val för detta projekt: 1. Koda med dålig kvalité för att att tjäna pengar på projektet. 2. Ta den eventuella ”smällen” och gå back på projektet. Jag är av uppfattningen att de allra flesta företag skulle välja alternativ 1 – om det ”inte skulle märkas” gentemot kunden.

Minskat förtroende

Du kan absolut tjäna mer pengar som företag i ett sådant här fall, men är det värt det?  Om kunden återkommer och säger att de vill bygga ut funktionaliteten efter 1 år så måste företaget troligtvis börja diskutera med webbutvecklaren vad som måste göras och troligtvis måste allting göras om från början. Det är i detta skede det kan bli  lite ”känsligt” mot kunden som tycker att det är ju bara en liten justering som ska göras på befintlig funktionalitet och kan ”omöjligt kosta X antal kr” och då blir det ”konstigt” att som företagare säga att funktionen måste göras om. Återigen kanske tjänar man som företagare en del pengar för att princip göra samma sak två gånger (om man tar betalt för varje gång), men förtroendet från kundens sida kommer med väldigt hög sannolikhet att minska när detta uppdagas – för det kommer att uppdagas – för eller senare…

Slutsats

Koda med god kvalité och kommunicera alltid med den som gör webbutvecklingen oavsett hur liten eller stor justering som måste göras. Detta gör att budgeten för projektet kommer närmare sanningen, webbutvecklaren har tid att lägga sin själ i projektet och ha en rimlig chans att göra åtminstone en enklare dokumentation och därmed skapa bättre förutsättningar för att underhålla systemet. Sist men inte minst: Företaget kommer att ge kunden ett bra förtroende och på sikt få ett gott rykte – så det finns helt enkelt ingen anledning att göra snabbfixar!